analisa.io

This Profile has zero posts, and nothing to analyze

Please kindly try another search

analisa.io
analisa.io

Oops...
It's us not you.

Please reach our support for assistance.
analisa.io
analisa.io

Oops...
this account
does not exist

Please kindly try another search

analisa.io
analisa.io

Uhmm,
we can't access
a private profile

Please kindly try another search

analisa.io
analisa.io
analisa.io

Sorry,
your internet connection
seems unstable.

Whoa, the dates you
selected exceed the
posts analyzed.

Whoa, the dates you selected exceed the posts analyzed.

analisa.io
analisa.io
analisa.io

Our AI is still processing your Search

  • You may search another query or close this window while it loads
  • You will be notified via email once the report is completed
analisa.io
Logo analisa
profile-picture
Sun, 20 Oct 2019 - Tue, 29 Oct 2019
General
👾Trần Dự

tranvandu

Instagram : Vandu.2504 FB : Trần Dự Gmail for work : trandutiktok@gmail.com

2400000

Fans

100

Following

Key Metrics

5076800
Total Views

557180
Total Likes

5864
Total Comments

4695
Total Shares

1.95%
Engagement Rate

1.93%
Like Rate

0.02%
Comment Rate

0.02%
Share Rate

Average Engagement (Likes + Comments)

Pinch & highlight chart to zoom.

46921

Avg. Engagement
per Post

46432

Avg. Likes
per Post

489

Avg. Comments
per Post

👾Trần Dự Average Engagement
Thu, 24 Sep 2020 - Recent 12 Posts

Total Posts

Pinch & highlight chart to zoom.

0.86

Avg. Post
per Day

6

Avg. Post
per Week

Avg. Post
per Month

👾Trần Dự Total Posts
Thu, 24 Sep 2020 - Recent 12 Posts

Hashtags most used

👾Trần Dự Hashtags Most Used
Thu, 24 Sep 2020 - Recent 12 Posts

Caption words most used

In Caption

👾Trần Dự Captions Most Used
Thu, 24 Sep 2020 - Recent 12 Posts

Posting Activity

Posting times on Profile

Upgrade For
Pro Analytics

Check Pricing

Audience Engagement

Engagement times (Hearts + Comments) by Audience

Upgrade For
Pro Analytics

Check Pricing

Total Posts

Weekday Breakdown

Upgrade For
Pro Analytics

Check Pricing

Average Likes and Comments per Post

Weekday Breakdown

Upgrade For
Pro Analytics

Check Pricing

Average Engagement Rates

Weekday Breakdown

Upgrade For
Pro Analytics

Check Pricing

Tags and Mentions

Brands and TikTokers often Tagged or Mentioned

Upgrade For
Pro Analytics

Check Pricing

Highest Engagement (Likes + Comments)

Thu, 24 Sep 2020 - Recent 12 Posts
2

Xem xem bạn là loại nào !!

3

Tức quá mà !!!

4

Vậy tôi nên vui hay buồn ??

5

Câu cuối cùng thật ấm lòng !! @tra.dang.904

6

1 2 3 4 5 boomm !!! #slow #slowmotion

7

Ưỡn cái này hơi khó nhưng ráng thì chắc được hihh 🥴 !!! #slowmotion #slow

8

Ỳe ỳe, Tham gia thử thách Nhà là nơi ta ghiền suốt đời của #Fami để có cơ hội dắt cả nhà đi Phú Quốc nè@ #Nhalanoi #ad

9

Nào... yêu nhiều lên các bạn eii 🤣🤣🤣

10

Biến hình chi thuật !!!

11

Sao nghiêm túc dữ vậy ??

Most Recent Post

Thu, 24 Sep 2020 - Recent 12 Posts
2

Sao nghiêm túc dữ vậy ??

3

Xem xem bạn là loại nào !!

4

" Ey yo tham gia TikTok Treats cùng Dự để tích điểm cao nhận ngàn quà cực hot nào mọi người ơi !!#TikTokVietnam #TikTokTreats "

5

Nào... yêu nhiều lên các bạn eii 🤣🤣🤣

6

Biến hình chi thuật !!!

7

Ưỡn cái này hơi khó nhưng ráng thì chắc được hihh 🥴 !!! #slowmotion #slow

8

Ỳe ỳe, Tham gia thử thách Nhà là nơi ta ghiền suốt đời của #Fami để có cơ hội dắt cả nhà đi Phú Quốc nè@ #Nhalanoi #ad

9

Câu cuối cùng thật ấm lòng !! @tra.dang.904

10

1 2 3 4 5 boomm !!! #slow #slowmotion

11

Ey Yo! Quẫy hè hết nấc cùng Dự khi tham gia #KhuiHeTotDinh và nhận ngay IP11 Pro Max siêu hot từ #Pepsi đó nha!

12

Vậy tôi nên vui hay buồn ??

13

Tức quá mà !!!

Most Viewed

Thu, 24 Sep 2020 - Recent 12 Posts

Most Hearts

Thu, 24 Sep 2020 - Recent 12 Posts

Most Commented

Thu, 24 Sep 2020 - Recent 12 Posts